ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ

Ref.No: 65012200
Start date: 01.10.1995
End date: 01.10.2000
Approval date: 30.11.1995
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 58.694,06 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS ERMOPOULOS
Email: jermop@central.ntua.gr
Go to Top