ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

Ref.No: 63029800
Start date: 01.11.1992
End date: 31.10.1995
Approval date: 03.11.1992
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: BRITE/EURAM, E.O.K.
Budget: 736.000,00 €
Scientific Responsible: ANTONIOS KONTOPOULOS
Go to Top