ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

Ref.No: 67005800
Start date: 01.01.1995
End date: 31.12.1996
Approval date: 18.07.1996
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: BRITE/EURAM, G.G.E.T.
Budget: 15.812,18 €
Scientific Responsible: ANTONIOS KONTOPOULOS
Go to Top