ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ

Ref.No: 68010301
Start date: 01.01.2000
End date: 30.09.2000
Approval date: 20.04.2000
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΑΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 24.914,15 €
Scientific Responsible: IOANNIS PAPPAS
Email: ipap@central.ntua.gr
Go to Top