ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ.

Ref.No: 68010200
Start date: 01.08.1997
End date: 31.03.2000
Approval date: 19.02.1998
Department: CIVIL ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 90.341,90 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS KANELLAIDIS
Email: g-kanel@central.ntua.gr
Go to Top