ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

Ref.No: 63064201
Start date: 01.01.2000
End date: 30.09.2000
Approval date: 20.04.2000
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 88.041,08 €
Scientific Responsible: Prof. DIONUSIOS MPALODIMOS
Email: dionbal@central.ntua.gr
Go to Top