ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Ref.No: 68010400
Start date: 01.10.1997
End date: 31.03.2000
Approval date: 03.09.1998
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 16.434,34 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS KALOGERAS
Email: nickalog@central.ntua.gr
Go to Top