ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ

Ref.No: 68012200
Start date: 01.09.2001
End date: 31.12.2004
Approval date: 01.11.2001
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 53.400,00 €
Scientific Responsible: Prof. NIKOLAOS MARMARAS
Email: marmaras@central.ntua.gr
Go to Top