ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΜΠ – ΥΠΟΕΡΓΟ: ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 68011600
Start date: 01.01.2000
End date: 31.08.2001
Approval date: 19.12.2000
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 14.938,22 €
Scientific Responsible: Prof. ZARAFONITIS
Email: zar@deslab.ntua.gr
Go to Top