ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ref.No: 63031500
Start date: 01.01.1993
End date: 01.01.1995
Approval date: 08.12.1992
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Financier: ENVIRONMENT, E.O.K.
Budget: 127.826,00 €
Scientific Responsible: EMMANOUIL KOUKIOS
Email: koukios@chemeng.ntua.gr
Go to Top