ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΖΗΝΙ ΚΕΦΑΛΟΥ-ΚΩ. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΛΙΤΗ ΣΤΟ ΖΗΝΙ.

Ref.No: 62152900
Start date: 17.05.2002
End date: 31.12.2008
Approval date: 05.07.2002
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL LANGUAGE, COMMUNICATION AND DESIGN
Financier: PANEPISTIMIO KRITIS
Budget: 84.310,76 €
Scientific Responsible: Assist. Prof. STAUROS STAURIDIS
Email: archpms@central.ntua.gr
Go to Top