ΠΟΛΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ – CLEOPATRA

Ref.No: 63066400
Start date: 01.01.1996
End date: 30.09.1999
Approval date: 10.07.1996
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ, E.O.K.
Budget: 18.000,00 €
Scientific Responsible: ANTONIOS STATHOPOULOS
Email: a.stath@transport.ntua.gr
Go to Top