ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ref.No: 61139200
Start date: 18.05.2001
End date: 18.04.2004
Approval date: 15.11.2002
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 35.216,43 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. MINAS AGGELIDIS
Email: angelidi@central.ntua.gr
Go to Top