ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ref.No: 61059100
Start date: 28.03.1994
End date: 27.03.1996
Approval date: 19.11.1993
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL LANGUAGE, COMMUNICATION AND DESIGN
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 17.608,21 €
Scientific Responsible: PANTELIS XAGORARIS
Go to Top