ΠΛΑΣΤΙΚΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ref.No: 61066800
Start date: 01.01.1995
End date: 31.12.1998
Approval date: 12.10.1995
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 38.840,00 €
Scientific Responsible: Prof. PAPASPYRIDIS
Email: kp@cs.ntua.gr
Go to Top