ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΥΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ref.No: 68005000
Start date: 01.07.1998
End date: 31.05.2000
Approval date: 25.02.1999
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 126.192,23 €
Scientific Responsible: GEORGIOS TSAMASFUROS
Email: Tsamasph@central.ntua.gr
Go to Top