ΠΙΛΟΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ “ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ”

Ref.No: 61152600
Start date: 02.03.2004
End date: 01.11.2004
Approval date: 31.03.2004
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: UPOURGEIO AIGAIOU
Budget: 29.590,22 €
Scientific Responsible: Prof. ELISAVET PANAGIOTATOU
Email: elpanay@central.ntua.gr
Go to Top