ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ GIS ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Ref.No: 63041800
Start date: 31.03.1994
End date: 31.05.1995
Approval date: 15.04.1994
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: E.O.K.
Budget: 27.680,00 €
Scientific Responsible: Assist. Prof. EMMANOUIL AFTIAS
Email: emaftias@central.ntua.gr
Go to Top