ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

Ref.No: 61118801
Start date: 26.10.1999
End date: 03.01.2002
Approval date: 10.02.2000
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Financier: MEGKA MARM EPE
Budget: 20.777,70 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS PANAGOPOULOS
Email: mmescp@central.ntua.gr
Go to Top