ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ref.No: 63047700
Start date: 01.09.1994
End date: 31.08.1995
Approval date: 04.10.1994
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: TEMPUS, E.O.K.
Budget: 152.200,00 €
Scientific Responsible: ANTONIOS KONTOPOULOS
Go to Top