ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΘΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑΣ – ΥΠΟΒΑΘΡΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Ref.No: 61063000
Start date: 01.03.1994
End date: 30.10.1999
Approval date: 18.03.1994
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 58.694,06 €
Scientific Responsible: Prof. MOROPOULOU
Email: mo.tonia@gmail.com
Go to Top