ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΔΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Ref.No: 62077200
Start date: 31.12.1996
End date: 31.12.1996
Approval date: 29.02.1996
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: E.L.O.T
Budget: 4.695,52 €
Scientific Responsible: GEORGIOS TSAMASFUROS
Email: Tsamasph@central.ntua.gr
Go to Top