ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ (ΜΟΕΒΙΟΣ)

Ref.No: 67007200
Start date: 01.01.1995
End date: 30.12.1995
Approval date: 18.07.1996
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 7.352,89 €
Scientific Responsible: Prof. KYRTATOS
Email: nikolaos.kyrtatos@gmail.com
Go to Top