ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ref.No: 62054400
Start date: 12.07.1993
End date: 12.01.1994
Approval date: 27.08.1993
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: ARTIC P.ATHANASIADIS O.E.
Budget: 880,41 €
Scientific Responsible: Prof. KIMON ANTONOPOULOS
Email: kanton@central.ntua.gr
Go to Top