ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠ. Μ. & Ε. ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ Α)ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Β)ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ref.No: 61130000
Start date: 06.08.2001
End date: 05.05.2002
Approval date: 27.06.2001
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL ELECTRIC DEVICES AND DECISION SYSTEMS
Financier: UPOURGEIO METAFORON & EPIKOINO
Budget: 141.980,93 €
Scientific Responsible: IISOUS-EMMANOUIL SAMOUILIDIS
Email: jes@epu.ntua.gr
Go to Top