ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΟΣ ΟΤΕ/ΑΤΗΚΜ ΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΝΕΟΥ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

Ref.No: 62114500
Start date: 01.03.1999
End date: 28.02.2001
Approval date: 11.03.1999
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: O.T.E.
Budget: 62.333,09 €
Scientific Responsible: Prof. KYRTATOS
Email: nikolaos.kyrtatos@gmail.com
Go to Top