ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ref.No: 62186200
Start date: 15.11.2004
End date: 14.11.2007
Approval date: 19.11.2004
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INFORMATION TRANSMISSION SYSTEMS AND MATERIAL TECHNOLOGY
Financier: TAMEIO SUNTAXEOS KAI AUTASFALISEOS UGEIONOMIKON
Budget: 155.760,00 €
Scientific Responsible: Prof. KOUTSOURIS
Email: dkoutsou@biomed.ntua.gr
Go to Top