ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Ref.No: 62147200
Start date: 05.11.2001
End date: 30.08.2002
Approval date: 13.12.2001
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: COMMUNICATION, ELECTRONIC AND INFORMATION ENGINEERING
Financier: OTE CONSULTING
Budget: 15.583,27 €
Scientific Responsible: Prof. EMMANOUIL PROTONOTARIOS
Email: protonot@cs.ntua.gr
Go to Top