ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠ (ΣΥΜΠΛ. ΤΟΥ 68/023)

Ref.No: 68002700
Start date: 15.12.1999
End date: 31.08.2001
Approval date: 22.12.1999
Department: DEN UPARHEI
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 224.504,78 €
Scientific Responsible: Prof. MAGKLARIS
Email: maglaris@mail.ntua.gr
Go to Top