ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ ΣΤΑ ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ref.No: 65087200
Start date: 01.09.1999
End date: 31.05.2000
Approval date: 10.02.2000
Department: PRUTANEIA
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 73.074,11 €
Scientific Responsible: AIMILIOS KORONAIOS
Email: emkorone@central.ntua.gr
Description: INTERVENTIONS FOR RESTORING ACCESIBILITY FOR DISABLED PEOPLE WITH REDUCED MOBILITY AT THE CLUSTER OF BUILDINGS OF THE NTUA. THE BOARD OF THE UNIVERSITY DECIDED TO ORGANISE A TEAM OF EXPERTS AND MAKE A PROJECT ABOUT RESTORING ACCESIBILITY ....
Go to Top