ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΚΧΑΡΟΕΣΤΕΡΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ. ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ- ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

Ref.No: 67017200
Start date: 01.07.1996
End date: 01.07.1997
Approval date: 26.09.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: G.G.E.T.
Budget: 11.448,39 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS TASIOS
Email: dtassios@chemeng.ntua.gr
Go to Top