ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΚΧΑΡΟΕΣΤΕΡΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ. ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ- ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

Ref.No: 63050400
Start date: 01.01.1995
End date: 31.12.1997
Approval date: 06.04.1995
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: AIR, E.O.K.
Budget: 142.000,00 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS TASIOS
Email: dtassios@chemeng.ntua.gr
Go to Top