ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΖΥΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Ref.No: 62132301
Start date: 01.10.2000
End date: 31.12.2001
Approval date: 30.11.2000
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: PROCTER & GAMBLE
Budget: 46.074,01 €
Scientific Responsible: VASILEIOS MAKRIS
Email: macris@chemeng.ntua.gr
Go to Top