ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΠ

Ref.No: 62117000
Start date: 01.01.1999
End date: 31.12.1999
Approval date: 13.05.1999
Department: DEN UPARHEI
Financier: DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 294.350,69 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. LAZAROS APEKIS
Email: lapekis@central.ntua.gr
Go to Top