ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

Ref.No: 62116000
Start date: 10.03.1999
End date: 08.04.1999
Approval date: 22.04.1999
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: UDROEREUNA AE
Budget: 1.628,77 €
Scientific Responsible: Prof. EURIPIDIS MPOSKOS
Email: mposkos@metal.ntua.gr
Go to Top