ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ref.No: 65105602
Start date: 20.12.2000
End date: 31.12.2001
Approval date: 22.03.2001
Department: GENIKI D/SI TEHN. UPIRESIAS
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 44.020,54 €
Scientific Responsible: MARIA VALLIADOU-KALEURA
Email: camari@central.ntua.gr
Go to Top