ΟΡΓΑΝΩΣΗ 6ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Ref.No: 62218900
Start date: 01.12.2006
End date: 31.12.2009
Approval date: 26.01.2007
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI
Budget: 80.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. KEKOS
Email: kekos@orfeas.chemeng.ntua.gr
Go to Top