ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΝ 45001 Η ISO 9001 ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ

Ref.No: 61074400
Start date: 31.12.1997
End date: 30.03.2000
Approval date: 19.03.1998
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 146.735,14 €
Scientific Responsible: GEORGIOS TSAMASFUROS
Email: Tsamasph@central.ntua.gr
Go to Top