ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ref.No: 62076600
Start date: 25.10.1995
End date: 25.08.1996
Approval date: 30.11.1995
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: MEL. ET. TEDK AE
Budget: 9.684,52 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREADAKIS
Email: andre1@central.ntua.gr
Go to Top