ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ “Ο ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ Ο ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ”

Ref.No: 62096500
Start date: 01.10.1997
End date: 01.10.1998
Approval date: 16.10.1997
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 29.347,03 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS GEORGOULIS
Email: dimi@uplh.ntua.gr
Go to Top