ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΩΝ

Ref.No: 61084600
Start date: 01.08.1996
End date: 31.07.1998
Approval date: 18.07.1996
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, G.G.E.T.
Budget: 2.218,64 €
Scientific Responsible: LIAROKAPIS
Email: eliaro@central.ntua.gr
Go to Top