ΟΠΤΙΚΕΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΕΣ, ΦΩΤΟΔΙΠΛΟΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

Ref.No: 63047301
Start date: 01.05.1996
End date: 31.10.1996
Approval date: 25.04.1996
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: LINKAGE, NATO
Budget: 329,97 €
Scientific Responsible: EUAGGELOS- MANTHOS ANASTASAKIS
Go to Top