ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ref.No: 61051600
Start date: 01.04.1993
End date: 30.03.1995
Approval date: 09.03.1993
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: Π.Α.Ε.Τ., G.G.E.T.
Budget: 6.955,25 €
Scientific Responsible: ANTONIOS MODINOS
Email: modinos@central.ntua.gr
Go to Top