ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ref.No: 63029500
Start date: 01.11.1992
End date: 31.10.1995
Approval date: 13.10.1992
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: E.O.K.
Budget: 60.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PANAGIOTOU
Email: panagiotou@metal.ntua.gr
Go to Top