ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ref.No: 62046800
Start date: 01.05.1992
End date: 31.12.1993
Approval date: 06.04.1992
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL DESIGN
Financier: DIMOS NAUPLIOU
Budget: 58.694,06 €
Scientific Responsible: DIONUSIOS ZIVAS
Go to Top