ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ref.No: 63106100
Start date: 01.05.1999
End date: 30.09.2001
Approval date: 03.06.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: LIFETCY, UPOURGEIO ERGASIAS KUPROU
Budget: 134.320,00 €
Scientific Responsible: Prof. MALAMI
Email: mloiz@chemeng.ntua.gr
Go to Top