ΝΕΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”

Ref.No: 68038900
Start date: 01.09.2002
End date: 31.08.2008
Approval date: 26.06.2003
Department: DIATMIMATIKO
Financier: ΕΠΕΑΕΚ II, U.P.E.P.TH
Budget: 276.300,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. TSOUKALAS
Email: dtsouk@central.ntua.gr
Go to Top