ΝΕΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΡΩΜΙΟΥ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΥ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ

Ref.No: 62099200
Start date: 01.08.1997
End date: 30.06.2000
Approval date: 04.09.1997
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: ELITA AE
Budget: 23.548,06 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS UFANTIS
Email: dyfantis@central.ntua.gr
Go to Top