ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ref.No: 61090300
Start date: 01.01.1997
End date: 31.12.1999
Approval date: 10.02.1997
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΥΠΕΡ, G.G.E.T.
Budget: 28.613,36 €
Scientific Responsible: Prof. ASIMAKOPOULOS
Email: assim@chemeng.ntua.gr
Go to Top