ΜΟΝΤΕΛΑ MIDAS ΓΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ.

Ref.No: 63023200
Start date: 07.07.1992
End date: 07.12.1992
Approval date: 07.07.1992
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: E.O.K.
Budget: 35.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PANTELIS KAPROS
Email: kapros@central.ntua.gr
Go to Top